Posted by & filed under Tin tức thể thao.

Khái niệm Hai điều kỳ diệu của kỹ thuật và công nghệ đáp ứng trong đất của The Rising Sun: Rossa đốt cháy thông qua hơn 6000 Km của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và người đứng đầu thẳng đến Thượng Hải: đó là thời gian cho một Weekend Race! Biography Stefano Landini là một họa sĩ truyện tranh và khái niệm từ Ý.

Sinh năm 1977, ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2005 với Becco Giallo, trên «La Banda della Magliana». 2007 thấy mắt của mình trên thị trường Mỹ với các công trình cho Marvel và DC Comics. Năm 2014, ông bắt đầu sự hợp tác của ông với Sergio Bonelli EDITORE và vào năm 2016 ông là tác giả của một artbook dành riêng cho thế giới của Star Wars với Disney. Ông hiện đang hợp tác với Marvel trên Daredevil và với Sergio Bonelli EDITORE trên Dylan Dog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *